Skip to content

JR九州

 •  
   
     
       
       
             
               
                           
         
       
       
   
 • 山陽本線(下関から門司)、鹿児島本線、長崎本線、日豊本線、筑肥線、肥薩線、久大本線、豊肥本線など。

  新幹線は九州新幹線。