Skip to content

仙台市交通局

 •  
   
     
       
       
             
               
                           
         
       
       
   
 • 東西線と南北線。

  仙台駅で、JR東日本東北本線、常磐線、仙台空港アクセス線、仙山線、仙石線、東北新幹線、秋田新幹線に乗り換え可能。宮城野通駅でJR東日本仙石線に乗り換え可能。北仙台駅でJR東日本仙石線に乗り換え可能。長町駅でJR東日本東北本線、常磐線、仙台空港アクセス線に乗り換え可能。